(Vrijwillige) coaches

(Vrijwillige) coaches 2019-10-01T16:54:13+00:00

Uniek aan Kamers met Kansen Brabant is dat jongeren worden gecoacht door vrijwillige professionals.
Wij zien vrijwilligers namelijk als professionals.

De Coach
Coaches werken of hebben gewerkt in allerlei organisaties en die zich naast hun werk belangeloos willen inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. De ervaring leert dat de niet-professionele begeleiding een enorm positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen, zeker als er een vertrouwensrelatie tussen begeleider en jongeren ontstaat.

Hoe ziet de begeleiding er uit
Na de intake wordt een jongere gekoppeld aan een coach. Ze maken samen een persoonlijk begeleidingsplan, waarin staat op welke punten de jongere extra hulp kan gebruiken, wie wat gaat doen en welke instanties het beste zijn om die hulp te geven. Op deze manier is het voor zowel de vrijwillige coach als de jongere duidelijk wat er van wie verwacht wordt en waaraan de jongere samen met de coach gaat werken. De eerste weken staan in het teken van verdiepend kennismaken en wederzijds vertrouwen krijgen. Naarmate het vertrouwen, de herkenning en acceptatie stijgt, zal het contact (kwalitatief) intensiveren en doeltreffender zijn. Zodra het proces op gang is, kan het contact qua intensiteit weer afnemen en gericht zijn op voortgang, monitoren, stimuleren en bijsturen.

De begeleiding (circa 1-2 uur per week) vindt plaats door:
* wekelijkse bezoeken
* telefonische gesprekken
* mail of app contact

Stichting Social Work Breda treedt hierbij op als vrijwilligerscoördinator en biedt professionele ondersteuning aan coaches over inhoudelijke vragen.

Coach worden
Als coach ben je: 30 jaar of ouder, flexibel, probleemoplossend, nieuwsgierig, punctueel, inlevend, enthousiast, positief en transparant.

Wil je aan de slag? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier en mail dit naar Elise Hilhorst (cöordinator Kamers met Kansen Brabant): ehilhorst@socialworkbreda.nl.