(Vrijwillige) coaches

(Vrijwillige) coaches 2020-06-02T09:19:14+00:00

Uniek aan Kamers met Kansen Brabant is dat jongeren worden gecoacht door vrijwilligers, die in diverse organisaties werken of hebben gewerkt en die zich belangeloos inzetten voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Deze aanpak is tevens de kracht van Kamers met Kansen Brabant. Vrijwilligers begeleiden jongeren namelijk vanuit een andere intrinsieke motivatie dan professionals. De ervaring leert dat een vrijwilliger een enorme positieve bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen, zeker als er een vertrouwensrelatie ontstaat.

Hoe ziet de begeleiding er uit
Kamers met Kansen Brabant koppelt een jongere aan een coach. De coach en de jongere bespreken samen op welke punten de jongere extra hulp kan gebruiken. In de eerste weken zal met name (verdiepend) kennis worden gemaakt om een wederzijds vertrouwen te krijgen. Naarmate het vertrouwen, de herkenning en acceptatie stijgt, zal het contact (kwalitatief) intensiveren en doeltreffender zijn. Zodra het proces op gang is, kan het contact qua intensiteit weer afnemen en gericht zijn op voortgang, monitoren, stimuleren en bijsturen.

De begeleiding (circa 1-2 uur per week) vindt plaats door:
* wekelijkse bezoeken
* telefonische gesprekken
* mail of app contact

De coaches worden begeleid & ondersteund door de coördinator van Kamers met Kansen Brabant.

Coach worden
Als coach ben je: minimaal 30 jaar, flexibel, probleemoplossend, nieuwsgierig, punctueel, inlevend, enthousiast, positief en transparant.

Enthousiast? Schrijf je dan in via het aanmeldformulier en mail dit naar Elise Hilhorst (coördinator Kamers met Kansen Brabant): ehilhorst@socialworkbreda.nl.